Vår Historia

Eksjöhovgårds storhetstid och ägare

Under åren har Eksjöhovgård haft en rad olika ägare. År 1847 tog familjen Fagerberg över gården. Gustav Adolf Fagerberg som med tiden kom att tituleras patron, var en av förgrunds-personerna i samband med att Sävsjö blev ett stationssamhälle. Han upplät nämligen mark för järnvägen på Eksjöhovgårds ägor, vilket kom att bidraga till att stambanan drogs där den än idag går.

Vårt namn

Så hur kommer det sig då att en mötesplats strax utanför orten Sävsjö döpts till just Eksjöhovgård? Vårt namn har anor som daterar ända tillbaka till 1200-talet då gården Ekesio för första gången möter oss i historieböckerna. Än idag finns det lämningar kvar av "slottet" från 1600-talet som ingick i Ekesio - ägorna. Därav vårt namn Eksjöhovgård, som vi både är mycket stolta och glada för.

Med anor från 1800 - talet

Enligt historien uppfördes herrgårdsbyggnaden redan år 1805. Byggnaden tillkom under en tid då gården "Ekesio" ägdes av ett bolag som bedrev gruvdrift i Fröderyds-trakten. Tanken var att skogen på den stora gården skulle förse bolaget med kol. Men framgången och lönsamheten uteblev och bolaget upplöstes därmed.

Dagens Eksjöhovgårds Värdshus

Sedan år 1967 är Sävsjö kommun ägare till Eksjöhovgård och det är också vid denna tid som det omvandlas till värdshus. Idag är vi en modern konferens- & mötesanläggning med ett fantastiskt historiskt arv. Eksjöhovgårds Värdshus är inrett i en vacker herrgårdsstil och den historiska atmosfären är påtaglig och närvarande i många av herrgårdsbyggnadens utrymmen och rum. Värdshuset har kapacitet att ta emot sällskap på upp till 100 gäster.